Nordland, Troms og Finnmark hos Gullsmed J. Frisenberg